Sprawy sądowe

Sprawy sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne.

Radca Prawny Monika Gąsiorowska reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji samorządowej i rządowej, a także sądami szczególnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Pomoc prawna obejmuje również doradztwo na rzecz klientów na etapie przedsądowym w ramach mediacji oraz negocjacji, a także w postępowaniu polubownym wszczętym na podstawie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.