Dekret Bieruta

Radca Prawny Monika Gąsiorowska świadczy pomoc prawną na rzecz dawnych właścicieli oraz ich spadkobierców związaną z realizacją ich roszczeń związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości bądź uzyskaniem odszkodowania za nieruchomości.

Na mocy dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26 października 1945 roku (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279) zwanego dekretem Bieruta nieruchomości położone na terytorium m. st. Warszawy zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa.